หน้าแรก / หมวดหมู่หนังสือ / ธรรมะ / รวมผลงานทั้งหมดของคุณดังตฤณ (ศรันย์ ไมตรีเวช)

รวมผลงานทั้งหมดของคุณดังตฤณ (ศรันย์ ไมตรีเวช)ดังตฤณ
ดังตฤณ เป็นนามปากกาของ “ศรันย์ ไมตรีเวช (ตุลย์)” นักเขียนแนวธรรมะชื่อดัง ปัจจุบันมีผลงานมากมายทั้งบทความตามนิตยสารและบนสื่อสังคมโซเชียลมีเดีย หนังสือธรรมะในระดับต่างๆ ตลอดจนหนังสือนิยายอิงธรรมะ ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันมาก ได้แก่ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน เกมกรรม รักแท้มีจริง เจ็ดเดือนบรรลุธรรม มหาสติปัฏฐานสูตร เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว กรรมพยากรณ์ จิตจักรพรรดิ เป็นต้น

ชื่อ “ดังตฤณ” ตฤณ อ่านว่า “ตริน” แปลว่า “หญ้า” ดังตฤณ จึงมีความหมายว่า เหมือนหญ้า หรือ เสมอกันกับหญ้าสักต้นหนึ่ง คุณศรันย์ใช้ชื่อนี้ครั้งแรกเมื่อเขียนบทความลงนิตยสารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และใช้เรื่อยมาเป็นนามแฝงเดียวในการออกงานเผยแพร่ ทั้งทางบทความ คลิปวิดีโอ ไฟล์เสียง นวนิยาย หรือหนังสือธรรมะก็ตาม โดยมีความปรารถนาจะทำให้คนร่วมสมัย ‘รู้จักพระพุทธเจ้า’ กันได้ง่ายๆ  ด้วยสไตล์งานเขียนที่เข้าใจง่าย อีกทั้งเรื่องที่หยิบยกมาเขียนแต่ละเรื่องล้วนน่าสนใจ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกโดนตัวโดนใจ จนจุดกระแสให้คนหันมาสนใจศึกษาธรรมะกันมากขึ้น (รวมถึงเจ้าของบล็อก myreadbooks.com ด้วยค่ะ)

ปัจจุบันสามารถติดตามงานเขียนบทความจากคุณดังตฤณได้ทุกเช้าที่ facebook.com/dungtrin

เรื่องราวเกี่ยวกับคุณดังตฤณฟังได้จาก ก่อนเกิดเป็นดังตฤณ

ผลงานของคุณดังตฤณ

วิปัสสนานุบาล

(2547, 2557 ฉบับปรับปรุงใหม่)
ธรรมปฏิบัติขั้นต้นสำหรับมือใหม่ที่สนใจ และอยากออกจากจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมภายในเวลาอันลัดสั้น ไม่มีพิธีรีตองซับซ้อน ชนิดออกตัวก้าวแรกขณะยังไม่ถอนสายตาจากหน้าหนังสือ

ขนาดหนังสือเป็นเล่มเล็กๆ จัดพิมพ์ครั้งแรกเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 หลังจากสิบปีผ่านไป คุณดังตฤณได้ ‘เขียนใหม่ทั้งหมด’ อีกทั้งเพิ่มภาพประกอบที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดความรู้สึกเข้ามาในตนเอง ชัดเจนกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว รวมทั้งแนะนำการใช้เทคโนโลยีของวันนี้ เป็นพี่เลี้ยงช่วยเจริญสติอีกด้วย ถ้าจะกล่าวว่านี่เป็นการยืมชื่อเก่าซึ่งเป็นที่รู้จัก มาทำหนังสือเล่มใหม่ที่ทันยุคทันสมัย ก็คงไม่ผิดนัก เพราะแม้มีโครงเก่าอยู่บ้าง แต่เนื้อหาก็ต่างไปมากจนแทบไม่เหลือเค้าเดิมสักเท่าไร

วิปัสสนานุบาล (ฉบับปีพ.ศ. 2547) ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย อลิสา ฉัตรานนท์ |  เสียงอ่านโดย โจโฉ 
วิปัสสนานุบาล (ฉบับปีพ.ศ. 2557) ดาวน์โหลดหนังสือ (ไม่มีเสียงอ่าน)

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน

(2547, 2552 ฉบับปฏิรูป, 2558 ฉบับสมบูรณ์)
คำตอบให้กับคำถามที่มนุษย์ทุกคนอยากรู้ เกิดได้อย่างไร? ตายแล้วไปไหน? อยู่ไปทำไม?

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน (ฉบับปีพ.ศ. 2547)

เสียดายคนตายไม่ได้อ่านเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร ตายแล้วไปไหนได้บ้าง ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดี หลากหลายคำถามที่มนุษย์เราเฝ้าหาค้นคำตอบมานานหลายพันปี ซึ่งพระพุทธองค์ทรงให้คำอธิบายไว้กว่าสองพันปีล่วงมาแล้ว ? เสียดาย…คนตายไม่ได้อ่าน? เล่มนี้ เป็นหนังสือที่นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในเรื่องของกรรมมาอธิบายอย่างง่ายและชัดเจน อันจะทำให้ความคลุมเครือของคำตอบต่างๆ อันเกี่ยวกับมนุษย์เราชัดเจนยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดหนังสือเสียงอ่านโดย อลิสา ฉัตรานนท์

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป (ฉบับปีพ.ศ. 2552)
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน หนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนโลกไม่ทันแต่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ก่อนสาย “เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป” เขียนใหม่เกือบ 70% เพื่อให้อ่านง่ายที่สุด คือแบ่งไว้เพียง 3 ตอนหลักๆ คือ 1) เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไร 2) ตายแล้วไปไหนได้บ้าง 3) ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดี แถมด้วยบทส่งท้าย โดยผู้เขียนได้พยายามชี้ให้เห็นว่าคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีมากมาย การได้รับโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นโอกาสทองของการปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงการกระทำบางอย่างที่เราเผลอทำไปแล้วให้ผลเป็นทุกข์มากมาย ในทางกลับกันจึงเป็นเรื่องน่าคิดว่า แล้วบุคคลผู้ที่มักกระทำตนในทางตรงกันข้ามจะทำให้มีคุณสมบัติอย่างไรต่อไปในอนาคต….คำตอบมีอยู่ในเล่มนี้

เสียงอ่านโดย โจโฉ

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปีพ.ศ. 2558)
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน พุทธพจน์อันเป็นคำตอบสำคัญ ที่พวกเราทุกคนควรทราบให้ได้ก่อนตาย แทนการตั้งโจทย์ที่ผิดพลาดเช่นคนเราเกิดมาทำไม ก็เปลี่ยนเป็นโจทย์ที่ชัดเจนคือเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร? ทำไมถึงแตกต่างกันนัก? ถ้าตายด้วยการกระทำอย่างนี้จะไปไหน? แล้วสิ่งที่สมควรทำอย่างที่สุดในขณะมีชีวิตคืออะไร? หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าตอบคำถามสำคัญไว้ครอบคลุมถ้วนทั่วหมดแล้ว เพียงแต่คนมักตายกันก่อนจะได้อ่าน

ในฉบับนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบชาวบ้านผู้ครองเรือนเข้ามาเสริมไว้บ้าง เช่น ดูอย่างไรว่าใครเป็นเนื้อคู่ เลือกอย่างไรให้ได้งานอันเป็นที่รักไว้ทำไปทั้งชีวิต เป็นการแก้ไขครั้งสุดท้าย ที่ได้ชื่อว่า ‘ฉบับสมบูรณ์’ แล้ว!

ดาวน์โหลดหนังสือ

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับเกิดใหม่ในสวรรค์  (ฉบับปีพ.ศ. 2556)
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน หนังสือเล่มนี้เนื้อหาไม่เหมือนเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน (ข้างบน) แต่เป็นฉบับต่อยอดจากฉบับดั้งเดิม ให้ความรู้จริงแบบพุทธว่าที่เขาไป ‘เกิดใหม่ในสวรรค์’ กันได้นั้น เพราะอาศัยการเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างไร

เมื่อใดที่ความคิด ความรู้ และความเชื่อ เกี่ยวกับสวรรค์และนิพพาน เป็นที่กระจ่าง หายสงสัย หายคาใจ เมื่อนั้น เท่ากับคุณได้ ‘เครื่องช่วยเตรียมใจ’ ที่ประเสริฐกว่า ‘เครื่องต่อลมหายใจ’ มากนัก

หากทราบว่าหนังสือเล่มนี้ ช่วยคุณส่งญาติขึ้นฟ้าได้จริง กับทั้งช่วยคุณให้เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวได้ถูก ก็นับว่าควรค่ากับชื่อ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน อีกครั้งหนึ่งแล้วมิใช่หรือ?

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย AudioBooks by JR

เกมกรรม (ชื่อเดิม มีชีวิตที่คิดไม่ถึง)

(2549, 2555 ฉบับปรับปรุงใหม่, 2557 เปลี่ยนชื่อเป็นเกมกรรม)
เกมกรรม‘เกมกรรม’ เดิมมีชื่อว่า ‘มีชีวิตที่คิดไม่ถึง’ ซึ่งตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในช่วงต้นปี 2549 และปรับปรุงครั้งใหญ่ในกลางปี 2555 หนังสือ ‘มีชีวิตที่คิดไม่ถึง’ เป็นที่รู้จักในฐานะงานอ่านง่ายอีกเล่มหนึ่งของคุณดังตฤณ โดยนำเรื่องเข้าใจยากอย่าง ‘กรรมวิบาก’ มาทำให้เป็นภาพของ ‘เกม’ ซึ่งไม่มีใครรู้จริงว่าวิธีเล่นเป็นอย่างไร ต่างคนจึงต่างมะงุมมะงาหราหาทางเล่น หรือมุ่งมั่นเอาชนะด้วยความรู้ความสามารถที่อ่อนเชิง เล่นผิดเล่นถูกกันอย่างเหน็ดเหนื่อย และเหมือนจะไม่รู้จบรู้สิ้น อันเนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดกล่าวถึงเกมกรรมล้วนๆ คนอ่านจึงจดจำและเรียกชื่อหนังสือ ‘มีชีวิตที่คิดไม่ถึง’ ว่า ‘เกมกรรม’ กันเป็นส่วนใหญ่ ในการปรับปรุงรูปเล่มครั้งสำคัญนี้ (ปีพ.ศ. 2557) สำนักพิมพ์ฮาวฟาร์ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อหนังสือเสียใหม่ ให้เข้ากับการจดจำของคนอ่าน กับทั้งเพิ่มรูปประกอบให้เข้ากับบรรยากาศความเป็นเกมกรรมตลอดเล่มด้วย โดยคาดหวังว่าความน่าอ่านจะสร้าง ‘ความสุขอย่างคิดไม่ถึง’ ให้คุณรู้สึกได้ตั้งแต่ยังถือหนังสืออยู่ทีเดียว!

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย โจโฉ

มหาสติปัฏฐานสูตร

(2545 เล่ม1 ขาดส่วนธัมมานุปัสสนา, 2550 ฉบับปรับปรุงใหม่, 2555 ฉบับสมบูรณ์)
มหาสติปัฏฐานสูตรพวกเราเป็นมนุษย์ผู้ประกอบด้วยกายใจ มีศักยภาพในการเจริญสติอย่างถูกต้อง จึงไม่ควรรีรอแม้แต่นาทีเดียวในอันที่จะพิสูจน์ หนังสือเล่มนี้แนะแนวทางปฎิบัติธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดทุกขั้นตอน เป็นคู่มือสำหรับนักภาวนายุคใหม่

เมื่อปีพ.ศ. 2545 คุณดังตฤณได้ออกหนังสือ “มหาสติปัฏฐานสูตร” เล่ม 1 (หน้าปกสีชมพูม่วง) บรรยายขยายความเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมตามแนวพระสูตรที่ว่าด้วยกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ไว้โดยละเอียด แต่ยังขาดรายละเอียดอยู่ 1 บรรพ คือในส่วนของ ธัมมานุปัสสนา จึงได้มีคำ เล่ม 1 กำกับไว้ เพราะวางแผนจะเขียนต่อเป็นเล่ม 2

แต่หลังจากนั้นมาร่วม 6 ปี คุณดังตฤณจึงได้ตัดสินใจเขียน “มหาสติปัฏฐานสูตร” ขึ้นใหม่ทั้งหมด (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2550) เพื่อรวบรวมให้ครบทุกบรรพโดยสมบูรณ์อยู่ในเล่มเดียวกัน โดยมุ่งอธิบายเฉพาะเกี่ยวกับพระสูตรทุกบรรพเท่านั้น ไม่ได้แตกรายละเอียดในการปฏิบัติเหมือนเล่มเดิม ส่วนฉบับดั้งเดิม ไม่ได้นำมาพิมพ์ใหม่อีกเลยตั้งแต่นั้น เพราะรู้สึกว่ายังมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์

แต่ด้วยรายละเอียดในเล่มดั้งเดิมนั้น ยังเป็นที่สนใจของนักปฏิบัติภาวนาอีกหลาย ๆ คน และได้รับการถามหามาโดยตลอด ในครั้งนี้ (ปีพ.ศ. 2555) คุณดังตฤณจึงอนุญาตให้นำงานเล่มเก่า เมื่อปี 2545 มารวมกับส่วน ธัมมานุปัสสนา ในฉบับปรับปรุงใหม่ และให้ฮาวฟาร์นำมาจัดพิมพ์เพื่อเป็นธรรมทาน ดังนั้น มหาสติปัฏฐานสูตร เล่มนี้ จึงเป็นเล่มที่สมบูรณ์กว่าเล่มที่เคยพิมพ์มาก่อนหน้านี้ทั้งสองเล่ม

ดาวน์โหลดหนังสือ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) | เสียงอ่าน (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2550) โดย โจโฉ

ณ มรณา

(2550, 2556 ฉบับปรับปรุงใหม่)
ณ มรณาใครก็ตามที่สำคัญว่าตนยังห่างไกลจากความตาย ย่อมรู้สึกเสมอๆ ว่า ชาติหนึ่งยาวนานเหลือเกิน ต่อเมื่อใกล้ความตายเข้ามา ชาติหนึ่งกลับปรากฏเป็นของสั้นไม่เท่าไรก็จะต้อง ‘ตายอีกแล้ว’ คนใกล้ตายจะรู้สึกว่าชาติหนึ่งเดี๋ยวเดียว มีหรือไม่มี แทบไม่ต่างกันเลย ตอนตายจับคว้าอะไรที่เคยมีไว้ไม่ได้สักอย่าง

ความตายอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด! และหน้าที่ของหนังสือเล่มนี้ก็เน้นให้คิดถึงความตายในทางดี พร้อมจะไปดี รู้วิธีที่ชัดเจนในการเตรียมเนื้อเตรียมตัว

เมื่อทำใจมองโลกตามจริงได้ แม้ความตายมาสะกิด ก็ไม่ทุรนทุรายคิดดิ้นรนหลบหนี ตรงข้ามกลับจะเผชิญหน้าความตายอย่างไม่สะทกสะท้าน หรือกระทั่งครึ้มอกครึ้มใจเสียอีก ค่าที่รู้ว่าตัวเองมีอะไรดีๆ เตรียมไว้พร้อมต้อนรับความตายแล้ว

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่าน

ผิดที่ไม่รู้

(2551)
ผิดที่ไม่รู้งานเขียนที่ชี้ให้เห็นถึงโทษของการไม่รักษาศีลห้า ศึกษาให้ตลอดสาย แล้วในที่สุดจะตระหนักว่าโวหารเช่น ‘ไม่รู้คือไม่ผิด’ ใช้ได้กับมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่ถ้าให้ธรรมชาติเป็นผู้ตัดสิน ธรรมชาติจะตัดสินว่า ‘แค่ไม่รู้ก็ผิดแล้ว’ ต่างหาก เพราะการอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นี้ ความไม่รู้กฎนั่นแหละ คือต้นตอสำคัญของการทำผิดกฎทั้งปวง!

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่าน

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้จักรัก

(2551)
ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้จักรักถ้ารู้จักรัก ถ้าสร้างความรักเป็น และถ้าเข้าใจว่าจะแก้ปัญหาที่ความรักสร้างขึ้นได้อย่างไร คุณจะมีรักในอุดมคติ คือมีรักอย่างเดียวก็พอ ไม่ต้องรอส่วนประกอบอันใดเพิ่มเติมให้กับชีวิตคู่อีก แต่หากเป็นตรงข้าม? ความรักอาจทำให้คุณรู้สึกขาดไปทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพ ความเป็นตัวของตัวเอง ไปจนกระทั่งความดีงามเยี่ยงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง!

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย โจโฉ

รักแท้มีจริง

(2551)
รักแท้มีจริงหนังสือที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องของการพบ “รักแท้” ช่วยให้หลุดพ้นจากคำสาปแห่ง “กรรมเก่า” รับเอาพรประเสริฐแห่ง “กรรมใหม่” ด้วยความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน นับแต่รู้ตามจริงว่ารักแท้คืออะไร ไปจนถึงการสร้างเสน่ห์เพื่อดึงดูดคนที่ใช่ ตลอดจนรักษาคนที่คุณรักไว้เพื่อรอวันที่จากไปอย่างงดงาม และเพื่อตามไปพบกันใหม่ในโลกที่คุณนึกว่าเป็นเพียงความฝัน…”รักแท้มีจริง “…ถ้าคุณรู้วิธีทำให้มันมี ไม่ใช่เอาแต่คอยให้มันมา…

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่าน

7 วิธีตายอย่างสบายใจ

(2555, 2557)
7 วิธีตายอย่างสบายใจคนในโลกโดยมากคิดแต่เรื่องการใช้ชีวิตเพื่ออยู่ดีกินดี น้อยนักที่ไม่ประมาท คำนึงถึงการใช้ชีวิตเพื่อความสบายใจก่อนตายไปด้วย หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยใกล้ตายเท่านั้น และน่าเสียดายมากหากจะต้องรอให้ใกล้ตายก่อนแล้วค่อยอ่าน/ฟัง เพราะอาจจะไม่มีเวลาเตรียมตัวได้มากพอ

เราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย แต่ทำไมเราไม่เคยเตรียมตัวที่จะตายกันจริงจัง หนังสือเล่มนี้จะสอนให้ทุกคนได้รู้จักการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท และเตรียมตัวฝึกฝนแบบง่ายๆ และทำได้จริง ซึ่งสิ่งที่ได้จะส่งให้เรามีสติและมีแนวทาง มีความสุขกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น และรวมถึงหากต้องตายไปวันใด ก็จะตายอย่างสบายใจและไปสู่สุขคติได้ไม่ยาก จิตสุดท้ายก่อนตายสำคัญที่สุด หากจิตผ่องใสก่อนตายก็ยืนยันได้ว่าจะไปดีแน่นอน

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย โจโฉ | เสียงอ่านโดย โจโฉ (เวอร์ชั่นไม่มีดนตรีประกอบ)

7 เดือนบรรลุธรรม

(2556)
7 เดือนบรรลุธรรมประสบการณ์ธรรมะกึ่งนิยาย สำหรับทุกระดับที่ต้องการรายละเอียดและแรงบันดาลใจ บนทางการภาวนาที่เหมือนเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม และเสียงรอบข้างที่บั่นทอนกำลังใจไม่ให้มุ่งมั่นถึงนิพพาน

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย โจโฉ

เซนในการทำงานอย่างเซียน

(2556)
เซนในการทำงานอย่างเซียนเซน คือ การตื่นรู้ นิ่งว่าง วางทุกข์
เซียน คือ ผู้เก่งกาจในทางใดทางหนึ่ง
ผู้ทำงานอย่างเซนจนเป็นเซียน จึงตื่นรู้และพร้อมจะเก่งกาจในงานของตน โดยไม่ร่วมว้าวุ่นอย่างสูญเปล่าไปกับผู้คนรอบข้าง ได้ชื่อว่าเป็นผู้บรรลุแล้วถึงยอดเขาแห่งความไร้กังวล

คุณดังตฤณออกแบบให้หนังสือพาคุณเข้าถึงเซน ด้วยการทำงานที่คุณกำลังทำอยู่ ด้วยขั้นตอนวิธีตลอดจนภาษาที่ชัดเจน เมื่อฝึกตามจนถึงที่สุดก็จะพบว่าไม่ต้องรอถึงเวลาพักร้อน ความร้อนในที่ทำงานก็หายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย AudioBooks by JR

ใจใหม่

(2557)
ใจใหม่ใจใหม่เป็นหนังสือเล่มใหม่ที่ออกแบบมาให้ ‘เปลี่ยนใจ’ คนอ่านได้เร็วที่สุด ง่ายที่สุด หรืออย่างน้อยก็จำไปใช้จริงได้มากที่สุด

เป้าหมายของหนังสือ ‘ใจใหม่’ เป็นไปตามชื่อ คือ
เปลี่ยนใจที่หมดกำลังให้เป็นใจที่มีกำลัง
เปลี่ยนใจที่แล้งรักให้เป็นใจที่มีรัก
เปลี่ยนใจที่ขาดสมาธิให้เป็นใจที่มีสมาธิ
เปลี่ยนใจที่ไร้สติให้เป็นใจที่มีสติ
ซึ่งรวมแล้วจะกลายเป็นใจใหม่ขึ้นมาจริงๆ

เมื่อใจใหม่มีกำลัง โลกย่อมเหมือนการผจญภัยที่ท้าทาย
เมื่อใจใหม่มีรัก โลกย่อมเหมือนดินแดนสดใสสวยงาม
เมื่อใจใหม่มีสมาธิ โลกย่อมเหมือนเครื่องฝึกใจไม่ให้หวั่นไหว
และเมื่อใจมีสติ โลกย่อมเหมือนความวุ่นวายลวงตาอันกลวงว่าง

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่าน ใจใหม่มีรัก

ฉลาดทางจิต

(2557)
ฉลาดทางจิตความฉลาดขั้นสูงสุด ผ่านบันไดฉลาดทางความคิด  และฉลาดทางอารมณ์

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่าน โดย AudioBooks by JR

ความสุขหมายเลข1

(2558)
ความสุขหมายเลข1ความสุขอันเกิดจากการพบคำถามเปลี่ยนชีวิต อันนำไปสู่การรู้ตัวตามกรรม และลงเอยด้วยการได้ตาสว่าง ณ กลางใจ!

ดาวน์โหลดหนังสือ

ดูใจชั่วนิรันดร์

(2559)
ดูใจชั่วนิรันดร์เมื่อพูดคำว่า “ดูใจ” ทุกคนจะนึกถึงช่วงคบหาก่อนแต่ง แต่คงไม่มีใครนึกถึงคำนี้เลย นับจากวันที่จัดพิธีมงคลสมรส หรือ แต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยา …ลองมาตั้งนิยามกันใหม่ดีไหม? ดูใจคือมองให้เห็นจิตเห็นใจ…

ดาวน์โหลดหนังสือ

ผลงานนิยายแทรกคติทางธรรม

ทางนฤพาน

(2533)
ทางนฤพานเกาทัณฑเปนหนุมอัตตาสูงที่เริ่มเบื่อความสมบูรณแบบ
แพตรีเปนสาวนอยที่คอยรักแทจากอดีตชาติ
เรือนแกวเปนสาวไฟแรงที่สบสนกับความตองการของตนเอง
แตละคนมีความทุกขเพิ่มขึ้นอีกหลังจากโคจรมาพบกัน

ดาวน์โหลดหนังสือ | ดาวน์โหลดเสียงอ่าน

กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรมลานดาว… หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยที่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคนรอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ

ดาวน์โหลดหนังสือ file#1 file#2 file#3| ดาวน์โหลดเสียงอ่าน | เสียงอ่าน (ละครวิทยุ)

กรรมพยากรณ์2 ตอนเลือกเกิดใหม่

กรรมพยากรณ์2 ตอนเลือกเกิดใหม่จองฤกษ์… หนุ่มวัยรุ่นที่เก่งไปทุกเรื่อง เว้นเรื่องเดียวคือผู้หญิง แต่เมื่อเขาพบกับณชะเล ก็เกิดแรงบันดาลใจพอจะใช้ชีวิตให้มีค่ากว่าเดิม แค่การเปลี่ยนแปลงตัวเองนับเป็นเรื่องเล็กนัก

ดาวน์โหลดหนังสือ file#1 file#2 file#3 file#4 | ดาวน์โหลดเสียงอ่าน

จิตจักรพรรดิ

(2555)
จิตจักรพรรดิมะแมเป็นหญิงมีจิตสัมผัสพิเศษ อาชีพถนัดของเธอ คือ เปลี่ยนชีวิตคนด้วยคำพูดไม่กี่คำ ความสว่างบนเส้นทางอาชีพ ทำให้ไม่มีสิ่งใดใต้ฟ้านี้ที่ต้องกลัว ยกเว้นคำทำนายอนาคตวันต่อวัน จากสองบุรุษลึกลับที่เธอไม่รู้จัก และตั้งท่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอยู่!

ฉบับรวมเล่ม รวม 3 ตอน คือ มาเฟียพลังจิต ลายเซ็นจักรพรรดิ และโลกาวินาศ

ดาวน์โหลดหนังสือ | ดาวน์โหลดเสียงอ่าน (ละครวิทยุ)

ผลงานอื่นๆ

คิดจากความว่าง เล่ม 1-4

(เล่ม1-2 2549, เล่ม3 2550, เล่ม4 2551)
คิดจากความว่างรวมบทความที่เป็นเกร็ดธรรม และข้อคิดอันน่าสนใจจากคอลัมน์ “เนชั่นสุดสัปดาห์” ตลอดจนเป็นชื่อวิธีคิดแนวหนึ่ง คือว่างแล้วค่อยคิด ไม่ใช่เอาแต่คิดทั้งยังว้าวุ่น ว่างคือว่างอย่างไร? ไม่ใช่ว่างแบบอากาศธาตุ แต่เป็นว่างจากอคติ ว่างจากความทะยานเข้ากระทบกระทั่ง ตลอดจนว่างจากคลื่นรบกวนในรูปความคิดแส่ซ่าน  เมื่อเขียนด้วยความว่างข้างต้น ก็น่าคาดหมายว่าอ่านแล้วจะลงเอยเป็นความว่างด้วยเช่นกัน แม้หลายเรื่องอาจดูโลดโผน ชวนขบขัน หรือมีสีสันน่าแปลกใจ ขัดแย้งกันกับความว่าง แต่อย่างน้อยทุกบทก็มีบรรทัดแห่งความ ‘ว่างจากปม’ ตบท้ายให้คลายจิตจากความเกาะเกี่ยวเสมอ

คิดจากความว่าง เล่ม1 ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่าน
คิดจากความว่าง เล่ม2 ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่าน
คิดจากความว่าง เล่ม3 ดาวน์โหลดหนังสือ
คิดจากความว่าง เล่ม4 ดาวน์โหลดหนังสือ

รู้เฉพาะตน

รวมบทความจากคอลัมน์ “รู้เฉพาะตน” จากนิตยสารธรรมะใกล้ตัว เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเจริญสติในอาชีพต่างๆ
เสียงอ่านโดย โจโฉ

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม 1-12

(2547-2550)
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวรวมคำถามและคำตอบจากคอลัมน์ “เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว” ในนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ คนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเขาต้องทำกันอย่างไร? ควรสงสัยเรื่องใดก่อน? ผ่อนส่งที่อยู่ใหม่กันท่าไหน? คำตอบที่จะกลายเป็นเสบียงกรังสำหรับผู้ยังเดินทางไม่สิ้นสุด

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม1 ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย โจโฉ
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม2 ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย โจโฉ
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม3 ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย โจโฉ
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม4 ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย โจโฉ
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม5 ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย โจโฉ
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม6 เสียงอ่านโดย โจโฉ
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม7 เสียงอ่านโดย โจโฉ
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม8 เสียงอ่านโดย โจโฉ
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม9 เสียงอ่านโดย โจโฉ
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม10 เสียงอ่านโดย โจโฉ
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม11 เสียงอ่านโดย โจโฉ
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม12 เสียงอ่านโดย โจโฉ

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับคัดสรร

(2552)
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวรวมเรื่องที่คนอ่านบอกว่าอยากรู้ และได้รู้สมใจจาก “เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน” “เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว” และ “ข่าวน่ากลุ้ม”

ดาวน์โหลดหนังสือ

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับ อยู่สบาย ไปสบาย

(2553)
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวคัดสรรงานของ ‘ดังตฤณ’ ที่กระจายตามนิตยสารหลายฉบับ จึงเป็นไปได้ยากที่ใครจะผ่านตามาแล้วทั้งหมด อ่านแล้วน่าจะรู้สึกเหมือนงานใหม่ทั้งเล่มมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ยังรวมสองบทความอ่านสบายไว้ในเล่มเดียว คือ “กลัวอนาคต แต่ไม่เสียดายปัจจุบัน” และ “เตรียมลงนรก!” ดังนั้น จึงได้ข้อสรุปประการหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้คือ คนเราอยู่เฉยๆ ไม่มีทางสบายใจได้เอง การเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้ต่างหาก ที่จะทำให้คุณลิ้มรสความใจสบายหายห่วงมากขึ้นทุกที ในแต่ละปีที่ผ่านไป

ดาวน์โหลดหนังสือ

วาทะดังตฤณ ฉบับชวนคิด

(2548)
วาทะดังตฤณ ฉบับชวนคิดรวบรวมวาทะของ ‘ดังตฤณ’ จากหนังสือ 4 เรื่อง ได้แก่ กรรมพยากรณ์ 1, กรรมพยากรณ์ 2, ทางนฤพาน และเสียดาย…คนตายไม่ได้อ่าน โดยรวบรวมเนื้อหาที่ปูพื้นฐานกรรมวิบากเป็นหลัก ช่วยจุดประกายความคิดและมุมมองใหม่ๆ ของชีวิต

ดาวน์โหลดหนังสือ

วาทะดังตฤณ ฉบับความรักหลากสี

(2549)
วาทะดังตฤณ ฉบับความรักหลากสีสีสันของความรักในแง่มุมต่างๆ รวบรวมจากงานเขียนของ ‘ดังตฤณ’ ทั้งจากหนังสือ และจากข้อความถามตอบบนอินเตอร์เน็ต และคัดสรรข้อความสำนวนอันเป็นวาทะที่น่าจะสามารถกระตุกความคิดผู้อ่านในมุมมองต่างๆ ของความรักได้อย่างตรงใจโดยเฉพาะ

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่านโดย โจโฉ

วาทะดังตฤณ ฉบับรักแท้มีจริง

(2552)
คำตอบใน Facebookรวบรวมวาทะสั้นที่สรุปเนื้อความหลักๆจากหนังสือ รักแท้มีจริง เพื่อความเข้าใจเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นความรักในมุมใหม่ ต่างจากเดิมเป็นคนละเรื่อง

ดาวน์โหลดหนังสือ | เสียงอ่าน

คำตอบใน Facebook + CD

(2554)
คำตอบใน Facebookคัดสรรคำตอบใน facebook.com/AskDungtrin มาปรับปรุง ตกแต่งแก้ไขให้กระชับเข้าประเด็นเร็ว โดยมีสีสันน่าสนใจเป็นองค์ประกอบให้อ่านง่ายๆ ในเวลาอันสั้น สนุกเหมือนเข้าไปอ่านจาก facebook โดยตรงเลยทีเดียว

หากคุณกำลังสงสัยว่า..รักแท้มีจริงไหม? วิบากกรรมทีจริงไหม? นิพพานมีจริงไหม? “คำตอบใน Facebook” เล่มนีมีคำตอบอย่างดีแล้วสำหรับคุณ นอกจากนี้ยังมีซีดีไฟล์เสียงพาทำสมาธิ แผ่เมตตา และเดินจงกรม ที่เหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าหลับตาทีไรเหมือนหลงป่าทุกที หรือเดินจงกรมทีไรไม่รู้ว่าจะวางจิตไว้ทีไหนดี เพียงแต่ฟังแล้วนั่งสมาธิตามไปด้วย หรือเดินจงกรมตามไปด้วย สักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ คุณก็จะพอจับทางได้ว่าจะเริ่มอย่างไร ลำดับขั้นตอนเป็นอย่างไรต่อไป

หาหนังสือได้ที่ไหน?
สามารถอ่านงานเขียนทั้งหมดของดังตฤณได้ที่ www.dungtrin.com
หากต้องการซื้อหนังสือ สามารถติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์ฮาวฟาร์บุ๊คส์ www.howfarbooks.com (บางเล่มไม่มีจำหน่ายแล้วค่ะ)

เกี่ยวกับ จอย

ไม่ใช่นักอ่านหนังสือตัวยง ทุกวันนี้พยายามอ่านหนังสือให้มากขึ้น เพราะการอ่านหนังสือดีๆ ทำให้เราได้ความรู้ และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ เคยทำงานประจำด้าน IT มาก่อน ปัจจุบันเขียนบทความใน Blog ไปเรื่อย และเปิดร้านค้าออนไลน์ www.rudedogonline.com

คุณอาจสนใจเรื่องนี้

EmperorMind

เชิญชวนร่วมพิมพ์การ์ตูนจิตจักรพรรดิ เล่มที่ 2

แจ้งข่าวสำหรับผู้ที่สนใจร่วมจัดพิมพ์จิตจักรพรรดิฉบับการ์ตูน (เล่มละ 90 บาท) เพื่อเก็บไว้อ่านเองหรือแจกจ่ายเป็นธรรมทาน หมดเขตสั่งจองหนังสือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

1 ความคิดเห็น

  1. อยากร่วมบุญจัดทำCD เสียงอ่านหนังสือ ฉลาดทางจิต ต้องติดต่อใครหรือเริ่มยังไงดีคะ

ส่งความเห็นที่ กล้วย ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *